29. května 2013

Nutné náklady


Posudek vedoucího diplomové práce

studentka: BcA. Lada Hendrichová, DiS.
ateliér Vizuální design, FUD UJEP
oponent práce: MgA. Lukáš Müller
konzultant práce: Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
název tématu: Čas – Nutné náklady

Práce Lady Hendrichové patří k těm, které s postupujícím časem dělají radost všem, kdo se na nich byť jen jako vedoucí práce mohou podílet. Patří k projektům, které se těsně před dokončením klubou v úžasné a promyšlené koncepty, k nimž i mě baví domýšlet jejich prezentaci. Jejich autoři se pomalu stávají víc než studenty mými kolegy; a až se jimi za měsíc stanou, budu na ně pyšný. Akorát že už s nimi nebudu jezdit vlakem do a ze školy, což bude škoda, protože tyhle společné cesty patří k těm kupodivu nejkreativnějším okamžikům.
Kniha NUTNÉ NÁKLADY se rodila dlouho a těžce, její matka prožívala své kreativní těhotenství na vlnách nadšení i pod nimi lapaje po vzduchu, v pochybách i v jistotě, že vše bude mít smysl. Čas tu hrál svoji roli víc než důsledně a Lada Hendrichová jím cestovala sem a tam, zachytávajíc okamžiky svých cest s důsledností jí vlastní. Nad každou novou várkou deníkových záznamů jsme při odpoledních konzultacích trávili hodiny a hodiny rozmluvami až patafyzickými, z nichž šla hlava kolem Ladě, mně i Míše Labudové. Výsledkem je hmota textu, fotografií a kreseb ve formě, kterou každému přeji mít, aby se v ní nacházel, protože stejné okamžiky zažíváme úplně všichni, a je jedno, zda jezdíme metrem v Praze nebo v New Yorku či tramvají v Brně nebo v Moskvě (jezdí v Moskvě tramvaje?).
Písemná část diplomové práce Lady Hendrichové se nejen tak tváří, ale i je filozofováním o čase, rozumováním nad fenoménem, jejž uchopit se nepodařilo větším velikánům filozofie než je ona. Filozofie je – má-li být cele vnímána a chce-li provokovat k diskuzi, pochybám či protinázorům – nejen projevem mozku nebo povahy, ale i projevem srozumitelného jazyka, takže tam, kde se písemná obhajoba v některých okamžicích stává poněkud povrchní, víc se blíží deníkovému zápisu a příliš prostoru k nějaké imaginaci nenabízí, což ale v kontextu celé práce nepovažuji za negativum. Škoda několika chyb, zejména v interpunkci, protože nesrozumitelnost dotčených formulací může snižovat jistotu o autorčině erudici ke zpochybnitelným tématům se vyjadřovat. A chyby v citacích mnohde dělají amatéry i z citovaných autorů.
Písemná zpověď Lady Hendrichové působí velmi autenticky, a věřím jí každé slovo i každý názor, v této práci reflektovaný. Kéž by více studentů přemýšlelo o své práci stejně důsledně, spontánně a upřímně.

Žádné komentáře:

Okomentovat