4. února 2018

Turnový háj 6

Tak jako by Václav Havel býval křtil postupně své lavičky, jako František Sádra Chmelík v pravidelných intervalech odhaluje další a další skrumáž svých ozubených kol v Cross klubu, tak Eva Turnová za chvíli pokřtí svůj šestý háj. Není tedy od věci udělat si malou inventuru.

Takže: o „kapele Plastic People“ v různých formách názvu se Eva dosud zmínila 212krát, což je vzhledem k počtu 332 sloupků – včetně šesti letošních knižně dosud nepublikovaných – úctyhodný výkon. V pouhých 96 z nich se ovšem ani jednou neobjevil Vráťa. Johanka hraje alespoň nějakou roli v 36,5 % z nich, zatímco Eviny kamarádky v téměř polovině. Sexu je věnováno v součtu 29 normostran, z nichž ovšem tomu skutečně prožitému necelá třetina jednoho tiskového archu. Ovšem slovo LÁSKA je zmíněno 222krátz čehož ovšem dvakrát ve slově POMLÁSKA a jednou při zmínce skutečného jména J. H. Krchovského. Kvintkustu „kníže“ použila Eva sedmkrát, z čehož ale šestkrát jako druhý pád slova knížky.
Basa tvrdí lyriku Evina slovníku ve 129 sloupcích, a ve svých textech Eva navštívila 19 zemí na čtyřech kontinentech, 97krát šla vyloženě nahoru a dolů jen 13krát. Takže je po většinu svého literárního života na vrcholu.
Celkem 57krát jsem narazil na slovo, kterému nerozumím. 11 z nich jsem nenašel v žádném slovníku.

Když JÁ sečtu číslice ve SVÉM rodném čísle, vyjde mi výsledek shodný se součtem všech číslic letošního roku. Totéž číslo mi ale vyjde i tehdy, sečtu-li všechny číslice v datu, hodině a tomto okamžiku tohoto křtu. Pořád to nic neznamená, dokud neuvedu, že SOUČET VŠECH ZNAKŮ – opakuji se: 532.802 znaků včetně mezer – Z EVINÝCH SLOUPKŮ PUBLIKOVANÝCH V TURNOVÝCH HAJÍCH 1-6 VYDÁ VE VÝSLEDKU TOTÉŽ ČÍSLO!!! Ale! SOUČET VŠECH ZNAKŮ bez mezer (tedy 416.253) vydá, věřte nevěřte!, tutéž cifru jako všechny součty předchozí!

Tím číslem je… kdo toto číslo uhodne jako první, dostane od Evy šesté téháčko grátis! Pomůckou budiž, že Eva nejraději pije red wine, jednu dvojku za druhou a že písmeno s tímto pořadím znamená Evina oBlíBená témata, mj. Brabence, boreliózu, baskytaru, břicho, blues nebo Blastyky … pak je potřeba přiznat v Turnový případě tomuto číslu zásadní význam (krom toho, že Eva je suverénní jedničkou mezi českými sloupkařkami, i když až za Halinou Pawlowskou… a Aňou Geislerovou… a Carrie Bradshaw), tedy že onen význam vám dojde, když sečtete i všechny znaky v Evině jméně i příjméně.
A ledva k tomu číslu dospějete, stačí už jen mít odvahu se přiznat. 

Můj úvodní text při křtu Turnového háje 6, v sobotu 3. února 2018 od 20 hodin v Divadle Archa.

Křtíme šestej díl Turnovýho háje, v Arše, a Eva čte Zubákovou 2.
A pak Vráťa text DNA.

„Je taková, jaká má bejt ideální žena: útlá, stručná a upřímná,“
vyjádřil se kmotr knihy, kníže Schwarzenberg.

Eturnity, Vráťa Brabenec, Načeva spolu s DJ Five a Tentatoa,
a Magické noci… to teda byl nářez.