16. dubna 2011

Závěrečná zpráva o GeeketteNite

Ano, byl jsem tam a co víc, dostalo se mně cti jako nejmladšímu ze tří geerontů (1) skrze svou geenote celou akci zahájit. Je radost, když technika funguje jak má, a údiv, když dokáže víc, než chápete. V tom prvním případě to byl soulad obrazu a zvuku, v tom druhém možnost geetovat(2) a ihned se číst na plátně spolu s osazenstvem všech geenerací. 
Jednoho pocitu se ale nemohu zbavit – že i přes všechny kladné odezvy(3) nedošlo pochopení téma mého monologu: totiž že jsem celou dobu mluvil nikoli o geekerkách jako o ženách, ale jako o kerkách(4) pro geekerky; že geekerka je kerka pro určitou komunitu. Buď jsem to podal příliš sofistikovaně(5), a nebo geekerky (a geekeři) fakt myslí jen na technologiku. Nejedna se právě chytá za hlavu(7), jak to mohla nepochopit. Dlužno dodat, že nejspíš za krásnou hlavu, protože krásných hlav na krásných figurách tam bylo habaděj(8), nakonec – byl to jejich večer.
Geeho výra, říkám si, příště více po lopatce(9), není každý geeniální. Ale z davu sálal upřímný OSX-appeal… a jeden by málem zapomněl, jak komicky slovo geek vlastně zní a co vlastně znamená(10).

(1) 1. Miloš Škorpil, 2. Janek Wagner
(2) #geekettenite je hashtag – Den hašiše (app Geeter)
(3) good echoes
(4) gee – náhončí, cercaria – larvální stadium motolic
(5) sofa – lenoška, stik – styk s měkkým i(6)
(6) i – falický symbol
(7) headcatch
(8) hub – lisovat zápustky, action – děj
(9) shoveling
(10) G-bod je bod, který nenahradí žádná aplikace
E – samohláska rozpaků
E – samohláska rozpaků
K – ozn. pro Boltzmannovu konstantu / ozn. pro konstantu popisující tuhost pružiny v Hookově(11) zákonu / zn. draslíku / ozn. rovnovážné konstanty / MPZ Kambodže / jedna z imaginárních jednotek kvaternionů / zn. jednotky termodynamické teploty kelvin / ozn. jedné ze spektrálních tříd hvězd
(11) Hákův zákon: Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci. (Shakespeare, výrobce navijáků)

Základní kvartet pro správnou geevku: 1. Mac-Up s webkamerou pro okamžitou korekci; 2. iPodprsenka s wi-fi a zapínáním na USB; 3. iPhene se 3 stupni teploty; 4. nůžky na wifinu.


Žádné komentáře:

Okomentovat