17. února 2012

Anonymorous

Napadlo někoho z vás, bezbožníci, co vlastně tahle skupina chce přes všechna ta mediálně překoktávaná poselství světu sdělit?

Ti lidé jsou jen nešťastní! Smutní, rozjitření svou pubertou či rozčarováním, ledva jim bylo dáno vlastním věkem se z tohoto stavu duše, těla a IQ vybabrat.
Protože ny není v tomto případě kód New Yorku, ale staročeské zájméno my, je snad nad slunce jasné, proč se tahle útrpně se šklebící skupina hlásí k bědám nad stavem světa. Mnohé snad objasní text zkopírovaný z autorské modlitby, získané hacknutím sakrastie sv. Anonyma:
Ano, ny morousové. Hospodine, pomiluj ny. Dovol nám, nebohým nešťastníkům bez peněz a budoucnosti, jen s tím iPhonem v kapse kalhot od Carhartta, v rozdrbaných keckách od Vansů a v mikině podobného zoufalce Burtona, stahovati přes naše laciné gadgety díla, která jsme sami nesměli vytvořit, nemaje dostatek času hořekujíc nad naším stavem na Národce, nemaje financí padlých na kokteily, prosté ošacení a marihuanu, natož pak postrádajíce nápadů a touhy přemýšleti o tvůrčích počinech z důvodů již řečených! Dovol nám okrádati ty, kteří netrpí toliko ny, o statky jejich jimi stvořené, neb oni svých potřeb již nabažili se sdostatek. Dovol nám kopírovati a komoliti jejich slova a ty pak za svá považovati, jimi se prsiti a z nich pak týti. Hospodine, ty nám rozumíš, odpověz ny neb pěstí ti bude dáno dostati, případně webu tvému uškodíme, protože jedině tak dobře nám jest.
Ach, hospodine, pomiluj (ano!) ny, morouse.
Pokud se vám ani teď nezželelo těch nekreativních a neproduktivních bídníků, není vám pomoci, posmívejte se dál, ale vězte, že na posmevacky mají hacky!


Žádné komentáře:

Okomentovat