22. července 2011

Chytrá telefonovela

Tatam(1) jsou doby, kdy filozofující příslušníci Veřejné bezpečnosti(2) sebejistě třímali v dlani bakelitové(3) sluchadlo služebního aparátu a nařizovali: „Spojte mě se soudruhem!“ nebo „Haló! To je laborka?“, stejně jako akční scény, v nichž se nažhavení milci snadno a napoprvé dovolávali svým stejně sálajícím milkám, aniž by se jim ze sluchátka ozýval onen(4) známý a přečastý signál neexistujícího čísla, případně přerušovaný tón obsazené linky. Ony plastové krámy dávno vystřídaly nejdřív mnohdy větší přístroje mobilní, později malé až mrňavé telefonečky, takoví malí(5) hlupáčkové, po nichž logicky museli přibýt na svět telefonové chytří, chytřejší a nejchytřejší.
A jako jejich praprapředci hráli svou statickou roli ve vypjatých scénách černobílých příběhů, i tihle nejchytřejší mají své místo ve scénářích akčních pohádek. Nakonec – není to tak dlouho, co jsme se divili pohyblivým fotografiím na stránkách Denního věštce(6), a už víc jak rok tu máme iPad a Potterovu ságu nedávno skončenou. 
A stejně jako(8) televize dala vzniknout telenovelám, dají co nevidět chytré telefony vzniknout chytrým telefonovelám. Hrdinové se budou předhánět ve schopnosti zvládnout situaci(9) rychlou orientací v menu(10) svého chytrostroje, stažením aktuální aplikace získat vrch nad sokem(11) a vítězným kliknutím stvrdit definitivu děje konkrétního dílu. Pokračování příště, ovšem(12) to už s novou verzí operakčního(13) systému. 
Výhodou telefonovel bude lehká nahraditelnost neoblíbeného hrdiny, vždyť geeků už teď je za(14) dveřmi telefonovizních studií ažaž. A ekonomickou stránku realizace snadno vyřeší tzv.(15) product replacement.   

(1) rohož (bask.)
(2) zkr. VB, Venca a Bohouš (to už mladí nemůžou chápat)
(3) back – zadek, elite – elita; lid. prdelita
(4) onen – než vy (maď.); dobrý (bask.)
(5) mali – hora (alb.)
(6) Daily Prophet(7)
(7) prophet – profifeťák
(8) jako – divize (fin.)
(9) sit – sednout si, UA – University of Alabama, CE – chip enable (možnost čípku)
(10) úspěch (est.)
(11) Sok – řeka v Orenburské a Samarské oblasti  Ruska
(12) of shem – ze šému (angl. bájesloví)
(13) au-pair action – akční hlídačka (fr.)
(14) doména Jižní Afriky (zkr. holandského Zuid-Afrika)
(15) Türkiye Zeka Vakfı je web Turecké nadace chytráků, takže jsme doma.

Ani filmovým hrdinům se současné technologie nevyhnou:


Žádné komentáře:

Okomentovat